Dönüştürücü Boşluk

Yapı ölçeğinde alışkın olduğumuz karma kullanımı kent meydanında kullanan proje pazaryeri, çocuk parkı ve otopark ile yerleştiği boşluğun çevresindeki mahalle dokusuna eklemlenmeyi hedefliyor.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapımı öngörülen karma kullanımlı kent meydanı, otopark ve pazar yeri projesi, yoğun konut dokusunun merkezinde Tevfikbey Mahallesi'nde yer alıyor. Proje alanı büyük oranda hızlı yapılaşmış, yoğun ve düşük nitelikli konut yapılarıyla çevrelenmiş olduğundan, yaratacağı boşluk ile çevresi açısından dönüştürücü bir potansiyel barındırıyor.

Mahalle ölçeğindeki bu değerli kent boşluğunun, karma kullanımlarla zenginleştirilerek, kullanıcılarının farklı ihtiyaçlarına maksimum düzeyde cevap verebilmesi projenin ana hedefi. Öncelikli olarak bir kent meydanı olarak ele alınan proje alanının, pazaryeri, çocuk parkı, dinlenme alanları ve kapalı otopark işlevleriyle kullanıcı çeşitliliğinin artırılması hedeflendi.

arazi verileri
araç - yaya sirkülasyonu
otopark yerleşimi / 1. bodrum kat
kent meydanı pazar yeri
çelik strüktür
ekolojik çatıdaki güneş panelleri
vaziyet planı
-2. bodrum kat planı
-3. bodrum kat planı
-1. bodrum kat planı
kesit
kesit

Yapının eğimli bir arazide konumlanıyor olması, farklı işlevlerin birlikteliği ve gerektiğinde ayrımı açısından olumlu bir unsur olarak ele alındı. Eğimli arazinin meydanlaşabilmesi için, yapının üst kotu bir platform olarak ele alındı ve ağırlıklı sert zeminlerden oluşan bir peyzaj tasarımı öngörüldü. Meydan platformundan lineer bir merdiven ile otopark alanlarına yaya dolaşımı sağlanıyor.

Meydan aynı zamanda haftanın belirli günleri pazar alanı olarak işlev görecek. Pazar işlevinin gerektirdiği iklimsel gereksinimlerden ötürü öngörülen örtü tasarımı, içerdiği ekolojik yaklaşımla geleneksel çözümlerden farklılaşıyor. Fotovoltaik güneş panellerinin kullanıldığı ekolojik örtü ile yapının enerji gereksiniminin büyük bir bölümünün sağlanması hedefleniyor. Güneş paneli kullanımı aynı zamanda bir mimari unsur olarak da ele alındı; meydan üzerinde dolulu boşluklu bir çatı dokusuyla gölgeli ve yarı gölgeli alanlar oluşması sağlandı. Cam ve güneş panellerinden oluşan çatı örtüsü altında oluşabilecek sera etkisi önlemek için de, bölgesel grid boşluklarla hava dolaşımı sağlandı.

Etiketler:

Ne düşünüyorsunuz?

0 yorum TARTIŞMAYA KATIL

İlgili İçerikler: