2002 yılından bu yana MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü olarak aralıksız sürdürülen Çarşamba Seminerleri'nin bu haftaki konuğu Tayfun Kahraman "Kent Hukukunda Devletin İstisna Yaratma Durumu" başlıklı doktora tezini kapsayan bir sunum gerçekleştirecek.

Tayfun Kahraman'ın sunumunun tanıtım metninden:
"Bu sunum, kent mekanında gerçekleşen her ilişki ve uygulamanın temelinde bulunan ve egemenin biçim verdiği kent hukukunun oluşma koşullarını ve istisnanın kent hukukuna nasıl yerleştiğini tartışan 'Kent Hukukunda Devletin İstisna Yaratma Durumu' başlıklı doktora tezini kapsamaktadır. Türkiye kentleşmesinin önemli unsurlarından biri olan hukuk, her dönem bir tarafıyla hukuk dışını ifade eden istisnanın da alanı olmuştur. Egemen tercihlerin şekil verdiği istisnalar ile kentte yer alan ekonomik, sosyal ve siyasal ilişkiler ve kentsel mekan biçim kazanmıştır. Dolayısıyla Türkiye kentleşmesinde son dönem devletin tercihleriyle değişen yasa yapma biçimi, krizlerle ortaya çıkan bir süreç olarak olağanüstü hal ilanı ve kentsel rant üretimi temelli istisnanın genelleşmesi üzerine yapılan analizler, bizi başka bir tartışmaya götürmektedir. Kentte egemen, olağanüstü hal ve istisna ilişkisini okumak ve bugünün kentini bu kavramlarla anlamak üzere, tartışamda yeni bir kavramsal yöntem geliştirilmekte ve hukukun eşiğindeki kent 'istisna mekan' tanımlanmaktadır. Bu çerçevede sunumda, kent hukuku ve kent mekanında yeniden yorumlanan olağanüstü hal ve istisnanın olgunlaştığı örnek olaylar ile egemenin kentsel mekanda değişen müdahale biçimleri konu edilerek; istisna mekan kavramı somutlaştırılmakta ve Türkiye kentleşmesine yön veren kent hukukunda istisnaların değişen anlamları ile nasıl genelleştiği sorusunun cevabı aranmaktadır."