Salt Ankara'nın Düş(ün) Coğrafyası atölyesi kapsamında gerçekleşecek etkinlikte TED Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü bölüm başkanı ve öğretim üyesi Baykan Günay, Ankara’nın yaklaşık yüz yıllık kentsel gelişim hikayesini 1950-70 yıllarındaki tarihsel ve politik olaylar bağlamında değerlendirecek. Kent düzeni ile toplumsal dokunun geçirdiği dönüşümlerin Baykan'ın anı ve gözlemleri üzerinden inceleneceği konuşmada, başkentin bugün karşı karşıya olduğu sorunların kaynaklarını tartışmaya açmak da hedefleniyor.